Εκκλησιαστικό Μνημείο – Αποκατάσταση

Ο Ιερός Ναός του Αγ.Βλασίου είναι βυζαντινός – μεταβυζαντινός, μονόχωρος σταυροειδής με τρούλο και αετωματικές καταλήξεις. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου παραδοσιακού οικισμού, «Κάμπος» της Χίου και έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία, ενώ έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Χαρακτηριστικό του περιβάλλοντα χώρου είναι το βοτσαλωτό έδαφος με φυτικά και γεωμετρικά σχέδια, το οποίο φέρει την αξία ενός έργου τέχνης, για το οποίο χρειάστηκε να ληφθούν ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του έργου.

Το έργο αφορά την πλήρη επισκευή του Ιερού Ναού, ξεκινώντας από την επισκευή της στέγης, συνεχίζοντας στο εσωτερικό του Ναού και τέλος αποκαθιστώντας τις εξωτερικές όψεις. Για την επισκευή του Ναού χρειάστηκε να γίνει πλήρης σχεδιαστική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Η εξυγίανση που θα επέλθει θα προσφέρει τη γενικότερη αναβίωση του ναού, η οποία είναι το αποτέλεσμα, των εκάστοτε εργασιών προστασίας ενός ιστορικού συνόλου.

Κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκαν έντονες φθορές στα υπάρχοντα κεραμίδια της δίρριχτης στέγης αλλά και του τρούλου, καθώς και κοιλώματα τα οποία υποδηλώνουν υποχώρηση και μείωση της αντοχής της ξύλινης φέρουσας κατασκευής. Έτσι κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί καθαίρεση της υπάρχουσας στέγης, στη συνέχεια πλήρης αντικατάσταση των κεραμιδιών και του πετσώματος και κατασκευή νέας στέγης με υγρομόνωση, όμοια σε όψη με την υπάρχουσα. Παράλληλα λόγω της ιδιαίτεροτητας της κατασκευής, χρειάστηκε ενίσχυση του φέροντα οργανισμού σε σημεία, ενώ επίσης αποκατάσταση των εξωραχίων, όπου απαιτούνταν.

Η ανάγκη άμεσης επισκευής της στέγης, ήταν εμφανής και από το γεγονός ότι η φθορά έχει εισχωρήσει στιγματίζοντας και το εσωτερικό του ναού, προκαλώντας έντονες υγρασίες και ρωγμές στα εσωτερικά επιχρίσματα, κυρίως στις απολήξεις των σταυροθολίων. Έτσι απαιτήθηκε καθαίρεση -​απομάκρυνση του συνόλου των παλαιών εσωτερικών επιχρισμάτων και κατασκευή νέων, ενώ στα σημεία των θόλων χρησιμοποιήθηκε πλέγμα νευρομετάλ για την ενίσχυση των καμπύλων επιφανειών. Η καθαίρεση των επιχρισμάτων επιφέρει την ανάγκη ανακατασκευής του γύψινου διακόσμου του Ναού, παίρνοντας καλούπι από τα υπάρχοντα γύψινα, έτσι ώστε να μη διαφοροποιηθούν οι όψεις στο εσωτερικό του Ναού.

Επίσης, εξαιτίας των ρωγμών στα υαλοστάσια και των διαβρώσεων των κονιαμάτων στεγανοποίησης, οι αλλοιώσεις είναι έντονες στα υπάρχοντα κουφώματα, οπότε απαιτήθηκε αντικατάσταση των υπαρχόντων με νέα ξύλινα κουφώματα όμοια με τα υπάρχοντα, εκτός από την κύρια είσοδο η οποία αποκαταστάθηκε με σεβασμό στην αρχική της μορφή. Επίσης πραγματοποιήθηκε νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση.

Όσον αφορά το εξωτερικό κέλυφος του Ναού πραγματοποιήθηκαν εξωτερικοί χρωματισμοί σε όμοιες αποχρώσεις με τις υπάρχουσες και επισκευή επιχρισμάτων όπου απαιτούνταν. Σε όλες τις επεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν κονιάματα και υλικά συμβατά με τα υπάρχοντα.

Επίσης, πολύ σημαντική χειρονομία για την ανάδειξη των όψεων, ήταν η απομάκρυνση των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού από την τοιχοποιία, καθώς και των καλωδίων ηλεκτροδότησης που περίκλυζαν το περίγραμμα του κτιρίου.

Το συνολικό έργο αποκατάστασης του Ι.Ναού, δεν προκάλεσε παραμορφώσεις και παραποιήσεις στην αρχική δομή και μορφολογία του μνημείου. Με σεβασμό στην αρχική του υπόσταση και στα αυθεντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποκαταστάθηκαν οι φθορές και εξασφαλίστηκε η διατήρηση του μνημείου ώστε να προσφέρει μία ασφαλή και λειτουργική χρήση στον άνθρωπο.

πριν

εργοταξιο

μετα

τομεσ - κατοψεισ

Καλάθι αγορών