Ισόγειο & Πυλωτή Πολυκατοικίας – Επισκευή

Tο συγκεκριμένο έργο αφορά την επισκευή στο ισόγειο-​πυλωτή μίας μονοκατοικίας, στην περιοχή «Κάμπος» της Χίου, σε μία κατασκευή του 1970, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Στόχος του έργου ήταν να εντοπισθούν και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι βλάβες ενανθρακώσεων στο σύνολο των υποστυλωμάτων έως το ύψος της πλάκας της οροφής της πυλωτής, καθώς και στη συνέχεια η ενίσχυση των υποστυλωμάτων με ανθρακοϋφάσματα. Επίσης, αφού διερευνήθηκε το σύνολο των ρωγμών που παρατηρήθηκαν στην πλάκα οροφής της πυλωτής, πραγματοποιήθηκαν ενισχύσεις με τσιμεντοενέσεις, όπου απαιτούνταν. Το σύνολο των επισκευαστικών εργασιών έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση στο σύνολο του φέροντα οργανισμού.

Οι απαιτήσεις της επισκευής, επέφεραν διάφορα αισθητικά προβλήματα τα οποία χρειάστηκε να προβλεφθούν πριν ξεκινήσουν οι επεμβάσεις αλλά και να επιλύονται κατά τη διάρκεια εξέλιξης του έργου, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρμονικό σε σχέση με το ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο. Η δυσκολία έγκειται στο σημείο της σύνδεσης των υπαρχόντων υλικών της δεκαετίας του ’70, τα οποία δεν βρίσκονται στη σημερινή αγορά, με νέα σύγχρονα υλικά έτσι ώστε να μη διακόπτεται η αρχιτεκτονική συνέχεια αλλά και να μην αλλοιώνεται η συνολική φυσιογνωμία του.

Το έργο απαιτούσε συστηματική επίβλεψη, και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρόλο που οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην πυλωτή, δεν διαφοροποίησαν καθόλου τη συνέχεια μεταξύ πυλωτής και ορόφου, και εξασφαλίζουν ένα αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν αλλοιώνει την αρχική αισθητική φυσιογνωμία του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

εργοταξιο

μετα

Καλάθι αγορών