Ξενοδοχείο Chios Chandris – Επισκευή

To έργο αφορά την αποκατάσταση επιχρισμάτων, την εφαρμογή εξωτερικών χρωματισμών και γενικότερα την επισκευή των όψεων του ξενοδοχείου της εταιρίας «Ξενοδοχεία Χανδρής (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε», στη Χίο. Το ξενοδοχείο είναι 5όροφο με ισόγειο και υπόγειο, βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου και κατασκευάστηκε το 1970 από τον Π. Πικιώνη.

Η ιδιαίτερη τοποθεσία του, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα και είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, προκάλεσε έντονες φθορές στα επιχρίσματα και τα υποστυλώματα, γεγονός που οδήγησε σε απαραίτητη επισκευή του κτιρίου, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί μία καλύτερη αισθητική αλλά και η ασφαλής λειτουργία του. Κατόπιν διερεύνησης στο σύνολο του κτιρίου εντοπίσθηκαν οι βλάβες, συντάχθηκαν τεύχη προδιαγραφών προς δημοπράτηση του Έργου και σε συνεργασία με την κατασκευαστική Εταιρία “Εθνοκατ», πραγματοποιήθηκαν οι επισκευαστικές εργασίες.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διερεύνηση των ρωγμών που εντοπίσθηκαν τόσο στις τοιχοποιίες αλλά και στα υποστυλώματα, οι οποίες αποκαταστάθηκαν με ανάλογο τρόπο σε κάθε περίπτωση, από το υπόγειο έως τις υπερκατασκευές του δώματος. Επίσης, όσον αφορά τις όψεις, αποξηλώθηκαν οι επενδύσεις μαρμάρου που υπήρχαν σε τμήματα κάποιων όψεων, επειδή παρουσίαζαν έντονες φθορές. Στη συνέχεια έγινε πρόταση επένδυσης των όψεων στο ισόγειο του ξενοδοχείου από κερλίτη, σε απόχρωση όμοια με τη βασική του κτιρίου. Η πρόταση για τα σημεία επένδυσης έχει μία λογική συνέχεια και εστιάζει στις αρχιτεκτονικές προεξοχές και τα υποστυλώματα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η συμμετρία των όψεων και να βελτιωθεί αισθητικά η φυσιογνωμία του κτιρίου. Ο κερλίτης λόγω της ελαφριάς μάζας του σαν υλικό αλλά και της μηδενικής απορροφητικότητας, προσφέρθηκε για την εξωτερική επένδυση των όψεων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί και προστατευτικά προς αποφυγή της επανεμφάνισης ενανθρακώσεων στο μπετόν και γενικότερα αλλοιώσεων στις όψεις.

Παράλληλα με τη βασική επισκευή, έγινε πρόταση για επιτοίχια φωτιστικά τα οποία αναδεικνύουν την εικόνα του κτιρίου το βράδυ, ενώ η εγκατάσταση φωτεινής επιγραφής από μεταλλικό σκελετό με κρυφό λευκό φωτισμό, στην κύρια όψη του κτιρίου από το λιμάνι, ενισχύει την ταυτότητά του.

Το έργο είχει υψηλές απαιτήσεις προδιαγραφών και επίβλεψης και κύριος στόχος ήταν μετά την επισκευή του ξενοδοχείου να μην αλλοιωθεί η εικόνα του υπάρχοντος κτιρίου. Έτσι, αναζητώντας πρακτικές και οικονομικές λύσεις προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στο σύνολο του κτιρίου, βελτιώθηκε σημαντικά και το αισθητικό αποτέλεσμα. Το κτίριο δεσπόζει επί δεκαετίες και είναι σήμα κατατεθέν του λιμανιού της Χίου, ως προς το μέγεθός του σαν κτιριακός όγκος αλλά και λόγω της ιστορικής του διαδρομής.

εργοταξιο

μετα

Καλάθι αγορών